TŘEBÍČ (red) – O obchvatu Třebíče se mluví už několik let. V posledních dnech je to ovšem znovu aktuální téma. Také v radničním zpravodaji je mu věnovaná celá příloha. Zeptali jsme se proto místostarosty Vladimíra Malého, který má dopravu ve své gesci, proč právě teď se o obchvatu tak často hovoří.

Teď je ta správná doba. Protože vláda ČR se koncem loňského roku usnesla, že pro výstavbu nových bloků v elektrárnách Temelín a Dukovany bude zajišťovat připravenost transportních tras, po kterých se budou do obou elektráren přepravovat nadrozměrné komponenty, nezbytné pro budoucí výstavbu. Na trase plánovaného transportu do Dukovan je na území Kraje Vysočina naplánováno několik stavebních úprav trvalého charakteru. Obchvat Jihlavy, Velkého Beranova, Brtnice, Zašovic, Okříšek a Třebíče. Všechno se musí stihnout postavit do roku 2029.

Investorem výstavby těchto opatření bude tedy stát?

Většinu staveb bude platit stát, některé kraje. Konkrétně obchvat Třebíče zaplatí stát.

V minulosti bylo zvažováno několik různých verzí obchvatu, která tedy platí?

O smysluplném obchvatu Třebíče se jedná už od devadesátých let. Do roku 2003 bylo na stole sedm variant jihozápadního obchvatu, které byly podrobeny dopravní a urbanistické analýze. V roce 2004 vybralo tehdejší zastupitelstvo tu, která nevyžadovala demolice obytných budov.  V dalších letech pak byla dopracována také trasa jihovýchodního obchvatu. Finální trasa, kterou lidé mohou vidět na webu obchvat.trebic.cz, vyhovuje jak státu, tak našemu městu.

Objevují se názory, že pro Třebíč by byl lepší takzvaný velký obchvat, co k tomu můžete říct?

V minulých letech město nechalo zpracovat dopravní modely stávajícího stavu bez obchvatu i s finální trasou obchvatu. Z těchto modelů jasně vyplývá, že pěším i řidičům velmi pomůže finální trasa obchvatu. Zbavíme se totiž vysokého dopravního zatížení stávajícího průtahu městem po ulicích Sportovní, Bráfova, Sucheniova a Pražská. Finální trasa totiž není příliš dlouhá a pro usnadnění cesty zvolí řidiči tuto trasu. Také pro různé uzavírky ve městě bude obchvat velmi potřebný. Teď, když máme za sebou loňskou uzavírku Bráfovy třídy a letos nás čeká další etapa, si všichni umíme představit, jaké ulehčení pro řidiče by obchvat přinesl. Zvažovaný velký obchvat, který by podle spočítaných dopravních modelů využila zejména tranzitní doprava, je dlouhý téměř 12 kilometrů. Tím je pro Třebíčany jen obtížně využitelný. A to nemluvím o tom, že tuto trasu zvažoval v roce 2006 Kraj Vysočina pro územní plán, nicméně s ní nesouhlasilo Ministerstvo životního prostředí ani Ministerstvo dopravy.

Hovoří se také o tom, že obchvat ve stávající podobě rozdělí Borovinu, že tam bude hluk a navíc velký zářez, který oddělí Borovinu od zbytku města.

Podařilo se nám vyjednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, že v Borovině nebude žádný zářez. Vybuduje se tady 300 metrů dlouhý tunel. Obchvat navíc bude opatřen protihlukovými stěnami, přičemž všechna současná propojení v Borovině zůstanou zachována. To znamená, že například lidé ze sídliště Za Rybníkem se nemusí obávat, že by se jejich děti nedostaly do školy v Bartuškově ulici.

Také se proslýchá, že nejvyšší povolená rychlost na obchvatu bude padesátka.

Ne, na obchvatu bude sedmdesátka.

Jak je to s dopady na přírodu? Povede obchvat Terovským údolím?

Finální trasa obchvatu Terovským údolím nevede, dotkne se pouze jeho okraje.

V kuloárech také proběhla informace, že trasa není definitivní, že se dá změnit, je to tak?

Podívejte je to takhle. Stát při plánování trasy přepravy nadrozměrných komponent počítá s těmi úpravami, které jsou v územních plánech obcí. Na trase do Dukovan je těchto trvalých opatření asi jedenáct. Trasa třebíčského obchvatu, která je v územním plánu zanesena od roku 2005, státu vyhovuje a pokud bychom nyní chtěli trasu změnit, znamenalo by to dalších minimálně 10 let zdržení. Přitom stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic už zadává výběrové řízení pro projektovou dokumentaci ke stavbě, a ta musí být do dvanácti let dokončena. Obecně řečeno, pokud budeme výstavbě obchvatu bránit, nejenom že znemožníme Třebíčanům lepší a komfortnější jízdu po městě, ale s největší pravděpodobností také zabráníme výstavbě dalšího bloku v Dukovanech. To by byla nejen pro naše město, ale pro celé Třebíčsko katastrofa. V Dukovanech pracuje kolem 1.200 lidí a dalších zhruba 2.500 zaměstnanců okolních firem zajišťuje chod a údržbu elektrárny. Sám jsem v elektrárně 20 let pracoval a ty lidi osobně znám. Pokud by se Dukovany neměly dostavovat, v roce 2035 by všichni tito lidé byli bez práce. A to se nebavíme o dalších dodavatelských firmách, které jsou na Dukovanech závislé, nebo Střední průmyslové škole Třebíč, která má maturitní obor energetika a praxi přímo v Dukovanech.

Jak to myslíte? Není možná jiná trasa přepravy nadrozměrných komponent?

Podle slov odborníků z ČEZu, a já nemám důvod jim nevěřit, jiná možnost není. Jakmile se komponenty vylodí (protože z Hamburku pojedou lodí), musí pokračovat po silnicích. Jediné letadlo, které nadrozměr, vážící 750 tun unese, je Antonov, a ten nepřistane nikde blíž než v Praze, a to jsme tam, kde jsme byli. Železnice nadrozměru také není uzpůsobená, šířka toho nákladu je devět metrů a mnohá nástupiště a trasy by musely být zbourány. Kvůli váze nelze tento náklad přepravovat ani vzducholodí.

Takže tato trasa obchvatu je pro Třebíč definitivním řešením?

Obchvat je pro Třebíč velmi dobré řešení, protože ho využijí nejenom řidiči, kteří chtějí objet naše město na Jihlavu nebo Jindřichův Hradec. Využijí ho ve velké míře Třebíčané, protože to bude pohodlnější. Například obyvatel Boroviny se za 4 minuty dostane pohodlně do nákupních zón a za šest minut na výpadovku směr Brno bez semaforů a zdržení v centru. Výstavbou obchvatu Brtnice, Zašovic a Okříšek se také všem Třebíčanům výrazně zjednoduší a zrychlí cesta do Jihlavy. Navíc se tím uvolní stávající průtah městem, bude zde zdravěji a hlavně bezpečněji. A nic nebude bránit tomu, abychom do budoucna jednali o velkém obchvatu.

 

ZDROJ: Horácké noviny, 26. 1. 2018