V prohlížeči Internet Explorer nelze mapu zobrazit. Pro plné využití stránek použijte prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

(legenda je pod mapou)

Finální varianta - schválená ŘSD

Finální trasa je v mapě vyznačena béžovou barvou. Černá přerušovaná čára značí původní koridor, který byl zanesen do územního plánu, finální trasa se od něj na některých místech trochu odklání. Finální varianta vychází z variant 3 a 7 a jejím smyslem je minimalizace dopadů na rekreační území Libušina a Terovského údolí. Trasa se u křižovatky s ul. II/410 vedoucí z centra města odpojuje a stoupá ostrým obloukem a krátkým mostem na hranu svahu Terovského údolí, které překračuje po cca 280 m krátkým obloukovým mostem Terovské údolí směrem k ul. Spojovací. Územím za Lékařským domem je trasa vedená ve čtyřmetrovém zářezu, který účinně eliminuje hlukovou zátěž.

Varianta 1 červená

Základní varianta, která se vyhýbá ul. Koželužská. Zásadním důvodem pro její odmítnutí byla nižší dopravní účinnost – menší odlehčení průtahu města. Jejími dalšími negativy je dlouhý most přes údolí Stařečského potoka a nutnost demolic obytných budov v oblasti „Hájenky“. Most přes údolí Stařečského potoka by navíc znamenal vyšší hlukovou zátěž pro obytné budovy na ul. Hájenky, Revoluční a Spojenců.

Varianta 2 žlutá

Tato trasa obsahovala zářez a tunel v oblasti zahrádkářské kolonie „Nad Janákem“. Znamenala vysoké finanční náklady na stavbu tunelu a výraznější zásah do areálu BOPO.

Varianta 3 zelená

Trasa, která využívá podstatnou délku stávající Koželužské ulice a byla dále rozvíjena do dalších podvariant. Z hlediska multikriteriálního porovnání variant 1, 3 a 7 vyšla varianta 3 jako nejvýhodnější. Porovnání zatížení nově navržených komunikací a odlehčení centrální části města je na většině porovnávaných profilů příznivější pro varianty přimknuté k centru (tedy 3 a 7). Nové komunikace převezmou nejen většinu tranzitních vztahů přes město, ale i část vnitroměstských vztahů.

Varianta 4 oranžová

Podvarianta, která využívá nejvíce délky stávající Koželužské ulice – cca 850 m.

Varianta 5 modrá

Podvarianta varianty č. 2 pro minimalizaci zásahu do zahrádkářské kolonii „Nad Janákem“.

Varianta 6 růžová

Podvarianta tras, které využívají ul. Koželužskou. Jejím cílem bylo vyhnout se objektu Janova mlýna a jako taková nejvíce zasahuje do Libušina údolí. Zásadním problémem je navrhovaný tunel o délce až 411 m.

Varianta 7 světle modrá

Výsledná trasa, která byla v roce 2005 zapracována do územního plánu, vycházející z variant 3,4,6 jako kompromis. Oproti variantě 3 řeší lépe napojení areálu BOPO, dále došlo ke směrové korekci v rámci průchodu Terovským údolím. Porovnání zatížení nově navržených komunikací a odlehčení centrální části města je na většině porovnávaných profilů příznivější pro varianty přimknuté k centru (tedy 3 a 7). Nové komunikace převezmou nejen většinu tranzitních vztahů přes město, ale i část vnitroměstských vztahů.

Trasa I/38

Komunikace, která měla přiblížit mezinárodní silnici E 59 Třebíči. Záměr nakonec neprošel kladným hodnocením vlivů na životní prostředí. Trasa je natažená přes rozsáhlé rekreační území pod Pekelným kopcem a katastrální území několika obcí.