Veřejné projednání posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ se bude konat v úterý 19. června od 12:00 hodin na zimním stadionu v Třebíči. Akci oznámilo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí.

TŘEBÍČ – V minulém čísle Horáckých novin, jsme vám představili průzkum veřejného mínění, který pro třebíčskou radnici zpracoval jihlavský sociolog Daniel Hanzl. Nezávisle na tomto průzkumu jsme se ptali náhodných občanů na obchvat a jaký mají názor na dopravní situaci v Třebíči. Většina dotázaných cítí, že je obchvat potřeba. 

S vybudováním obchvatu Třebíče souhlasí bezmála 70 procent obyvatel města. Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění, který v dubnu a květnu pro třebíčskou radnici zpracoval jihlavský sociolog Daniel Hanzl.

Na základě četných dotazů zveřejňujeme přílohu k usnesení vlády včetně části technické studie firmy Metroprojekt.

Rozhovor Vítězslava Jonáše pro Třebíčský zpravodaj. 

V květnu obdrží vláda ČR od Státního výboru pro jadernou energetiku doporučení, jak financovat výstavbu nových jaderných zdrojů. Ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner uvedl, že v souladu s energetickou koncepcí státu se stavět určitě bude. Otázkou zůstává, zda v Temelíně, nebo v Dukovanech. Jak se na výstavbu nových bloků díváte vy?

Vyvíjíme obrovský tlak na to, aby se co nejrychleji vyřešily všechny potřebné kroky a výstavba v Dukovanech se urychlila. Naprosto zásadní věcí pro výstavbu pátého bloku naší elektrárny je dopravní infrastruktura. Žijeme ve středozemí, to znamená, že dálková přeprava komponent pro výstavbu povede zejména po silničních trasách. A nejenom těch nadměrných, veškerý materiál, který se bude dovážet lodními trasami z Hamburku, bude potřeba do Dukovan přepravit, ať už vlaky nebo po silnicích.

Obchvat Třebíče je stále předmětem spousty diskuzí. Zvolená trasa určitě není ideální, ale je jedinou, kterou je stát ochoten podpořit a zaplatit.  Platí tu jednoduchá matematika. Nebude-li obchvat tak, jak je navržen, nebude žádný obchvat a když nebude obchvat, nebude pátý potažmo šestý blok Jaderné elektrárny Dukovany a tím pádem nebudou další navazující stavby, jako je například obchvat Brtnice.

Ministr dopravy, Aleš Kratina, Monika Oborná

Předseda spolku Regio 2020 Aleš Kratina s poslankyní Monikou Obornou (ANO 2011) jednali s ministrem dopravy v demisi Danem Ťokem. Schůzka byla iniciována kvůli požadavku na vyřešení dopravní situace ve Vladislavi a v prostoru mezi Vladislaví a Třebíčí na silnici I/23 a konala se v úterý 17. dubna.

Jelikož se momentálně účastním železniční konference v Pardubicích, šel jsem se večer proběhnout a pořídil pár fotografií místních dopravních řešení.

Pardubice jsou průmyslové krajské město, ležící na soutoku Labe a Chrudimky. Prochází přes ně I. a III. tranzitní železniční koridor a silnice první třídy č. 2, 36 a 37. Když se v minulém století modernizovala železniční trať a budovaly průmyslové podniky, vyžádalo si to přeložky silnic v rámci města, včetně místních komunikací, v devadesátých letech začalo také budování obchvatu silnice č. 37 od Chrudimi na Hradec Králové v těsné blízkosti zastavěných částí města.

TŘEBÍČ (red) – O obchvatu Třebíče se mluví už několik let. V posledních dnech je to ovšem znovu aktuální téma. Také v radničním zpravodaji je mu věnovaná celá příloha. Zeptali jsme se proto místostarosty Vladimíra Malého, který má dopravu ve své gesci, proč právě teď se o obchvatu tak často hovoří.

TŘEBÍČ (red) - V posledních měsících se velmi hlasitě diskutuje o možné další výstavbě nových jaderných zdrojů v Dukovanech. Jaké jsou aktuální informace a souvislosti, na to nám odpoví náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal.