Mýtus

Fakt

Obchvat může vést jinudy

S finální variantou obchvatu souhlasí zejména stát, který bude obchvat stavět a platit. S jinou variantou stát nepočítá. I kdyby se podařilo stát přesvědčit, že má být trasa obchvatu jiná, znamenalo by to nejméně 10 let zdržení. Obchvat stát staví hlavně kvůli přístupu k dukovanské elektrárně, kde se má budovat pátý blok.

Zvolená trasa rozdělí Borovinu

V Borovině povede obchvat 300 metrů dlouhým tunelem a všechna současná propojení zůstanou zachována.

Obchvat poškodí Borovinu zvýšeným hlukem a dopravou

Na finální trase obchvatu je minimum sjezdů a křižovatek. Obchvat bude opatřen protihlukovými stěnami.

Obchvat naruší rekreační oblast v Terovském údolí

Finální trasa obchvatu nevede Terovským údolím, dotkne se pouze jeho okraje, takže vliv na rekreační aktivity v údolí bude jen minimální.

Máme 12 let čas na změnu trasy obchvatu

Výstavba obchvatu začíná dlouho před prvními terénními úpravami. V prvním pololetí 2018 bude Ředitelství silnic a dálnic zadávat dokumentaci pro územní řízení na celou stavbu, pro kterou musí být trasa již přesně definovaná. Koridor pro jihozápadní část obchvatu byl zanesen do územního plánu Třebíče v roce 2004 a byl vybrán z mnoha prověřovaných podvariant.

Místo tunelu v Borovině se vybuduje hluboký zářez, který se po dostavbě elektrárny zastřeší

Město dlouhodobě požaduje pro průjezd Borovinou nejenom vybudování tunelu, ale i rozsáhlých protihlukových opatření. Aktuálně je s projektantem dohodnuto, že pro průjezd nadrozměrných komponentů pro elektrárnu Dukovany bude vybudován tunel s podjezdnou výškou 9,2 metrů, tedy bez zářezu.