Zatížení komunikační sítě

Nejzatíženější silnice dnes

Podíl aut za 24 h (%)

Masarykovo náměstí

16,8

Sucheniova

15,1

Hrotovická

12,8

Sportovní

8,4

9. května

8,3

Pražská

7,4

Bráfova

7,3

Znojemská

5,8

Rafaelova

5,7

Spojovací

5,2

M. Majerové

4,0

Koželužská/Zámeček

3,3

Dopravní model 01

Nejzatíženější silnice v případě vybudování obchvatu podle dříve zvažovaných variant

Podíl aut za 24 h (%)

Hrotovická/JV obchvat

16,4

Masarykovo náměstí

12,8

Spojovací

11,4

Sportovní

9,2

Sucheniova

8,5

9. května

8,1

Koželužská/Zámeček

8,1

Rafaelova

6,2

Bráfova

5,6

M. Majerové

5,2

Znojemská

5,1

Pražská

3,3

Dopravní model 02

Nejzatíženější silnice po vybudování obchvatu podle dnešní aktuální varianty

Podíl aut za 24 h (%)

Hrotovická/JV obchvat

17,19

Spojovací

12,61

Koželužská/Zámeček

12,43

Masarykovo náměstí

11,59

Sportovní

8,80

Sucheniova

7,79

Rafaelova

6,39

9. května

5,46

M. Majerové

4,75

Znojemská

4,62

Bráfova

4,54

Pražská

3,84

Dopravní model 03