Třebíčsko - Rok 2018 bude pro Třebíčsko rokem zásadním. Vláda by měla rozhodnout o stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Znamenalo by to příležitost pro místní firmy, velmi rychle by také vznikly obchvaty měst a obcí, na které by se jinak dostalo až v daleké budoucnosti, nebo vůbec.


Kdo zaplatí výstavbu nového jaderného bloku a která firma jej postaví, měla rozhodnout už minulá vláda v roce 2016. Nestalo se tak ani letos. „Potřebujeme, aby vláda učinila rozhodnutí v první polovině roku, nejlépe v březnu či dubnu,“ zopakoval vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller a poukázal na harmonogram přípravných prací.

Vláda dnes schválila návrhy na úpravu silnic, mostů a vodních cest, které jsou nutné pro přepravu součástí nových jaderných reaktorů a dalších rozměrných zařízení pro jaderné elektrárny v Dukovanech a v Temelíně. Tyto úpravy komunikací si vyžádají stovky milionů korun. Na internetových stránkách to oznámil Úřad vlády. Ministerstvo chystá prohloubení dna Labe a Vltavy, demolici nevhodných mostů a výstavbu nových, a také podepření dalších mostů, přes které by měla projíždět nákladní auta naložená zařízeními pro jaderné elektrárny.

Zatímco některá města se neúspěšně snaží i desítky let prosadit výstavbu silničního obchvatu, v Třebíči se ho možná dočkají výrazně dřív.

České přístavy, Povodí Labe, Kraj Vysočina, CETIN, Ředitelství silnic a dálnic, město Havlíčkův Brod, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Ředitelství vodních cest a Povodí Vltavy. To jsou vlastníci či správci komunikací, na nichž jsou plánovány úpravy v souvislosti s chystanou dostavbou jaderných elektráren. Hotovo by mělo být do podzimu 2029.

V listopadu 2029 by se na českých a moravských silnicích měly objevit první nadměrné náklady pro nové jaderné zdroje v Dukovanech a Temelíně. Bude však potřeba řady stavebních opatření, aby kolosy mohly projet. Víme, kde se bude stavět a upravovat.

Stát sepisuje seznam silnic, které bude nutné vybudovat kvůli dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech. Figuruje na něm i obchvat Třebíče, pro místní zatím jen letité přání z říše snů.


Jedině po silnici a po Labi půjde přepravit na staveniště pátého bloku jaderné elektrárny nadměrné náklady. Vláda sice ještě nevyslovila definitivní politické „ano“ dostavbě Dukovan, ale už teď se rozjela řada podpůrných usnesení.

Ve středu 15. dubna svolalo město zástupce Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Kraje Vysočina ke společné dohodě a stanovení konkrétních kroků, které zahájí přípravu výstavby obchvatu Třebíče.


Nejdříve si zástupci všech organizací, které se na obchvatu města budou podílet, upřesnili mapy a trasy jednotlivých etap připravovaného projektu a následně se dohodli na zajištění konkrétních činností, které musí jednotlivé organizace učinit.

Výstavba nového obchvatu Třebíče se opět o značný kus přiblížila. Ministerstvo souhlasilo se zpracováním studie, ze které vyplyne především cena a další návazné konkrétní kroky. Vyplynulo to ze schůzky, kterou na ministerstvu dopravy absolvoval místostarosta Vladimír Malý a vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina.