Veřejné projednání posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ se bude konat v úterý 19. června od 12:00 hodin na zimním stadionu v Třebíči. Akci oznámilo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k dotčeným samosprávným celkům, kterými jsou Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a 17 obcí a dotčeným státům: Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko proběhne dle informací ministerstva jednání v českém jazyce, simultánní tlumočení do a z němčiny, polštiny a maďarštiny bude zajištěno.

Každý účastník veřejného projednání je povinen seznámit se s návštěvním řádem Zimního stadionu města Třebíče. Vstup veřejnosti do objektu bude umožněn od 11 hodin. S ohledem na vstupní kontrolu doporučuje ministerstvo tuto časovou rezervu využít.

Informace o veřejném projednání je rovněž k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP469.