Na základě četných dotazů zveřejňujeme přílohu k usnesení vlády včetně části technické studie firmy Metroprojekt.

 Technická studie firmy Metroprojekt

 

Příloha č. 1: Soubory staveb na silniční a vodní trase pro dopravu NTK pro NJZ EDU

úsek/stavba dle vyhledávací studie zpracované v rámci činnosti technicko-investiční pracovní skupiny SVJE

název stavby

stručný popis stavby

návrh odpovědného subjektu/investora stavby

Zahrnuto v plánu navrhovaného investora

 
 

V3 - AB1

Výjezd z překladiště Týnec n/L

rozšíření stávající účelové komunikace na š. 10 m, snížení podélného sklonu, nový povrch, odvodňovací příkopy, délka úpravy je 140 m, přeložky IS

České přístavy a.s./ Povodí Labe

Ne

 

AB2

Most 322 - 007

podepření ocelovými bárkami, samotná nosná konstrukce bude podpírána systémem příčných a podélných ocelových nosníků

Středočeský kraj

Ne

 

V3 - AB3

úprava silnice II/322

rozšíření stávající vozovky v délce 210m, úprava násypového tělesa a zajištění svahu pomocí opěrné zdi délky 100m

Středočeský kraj

Ne

 

V3 - AB4

Propojení Vinařice - Bernardov

obchvat obce Vinařice dl. 1,5 km, rekonstrukce polní cesty Vinařice – Bernardov dl. 1,88 km,  obchvat obce Bernardov dl. 1,18 km; šířka vozovky 7m, přeložky IS

Středočeský kraj

Ne

 

AB6

Oprava silnice I/2

pasport vozovky, oprava povrchu frézováním v rozsahu cca 15%

ŘSD

Ne

 

AB7

Most 2 - 017

podepření ocelovými bárkami, samotná nosná konstrukce bude podpírána systémem příčných a podélných ocelových nosníků

ŘSD

Ne

 

AB8

Most 2 - 018

most vedle stávajícího, ŽB deska podepřená přímo vrtanými velkoprůměrovými ŽB pilotami, které budou plnit funkci jak hlubinného založení, tak pilířů

ŘSD

Ne

 

AB10

Provizorní přemostění - příprava

most 322 - 006, piloty před a za mostem

Středočeský kraj

Ne

 

CD2

Most 38 – 048

zesílení středního pilíře a krajů mostu, dvě mostní provizoria

ŘSD

Ne

 

CD4

Most 38 – 051a

opatření pro 1 most, piloty před a za mostem

ŘSD

Ne

 

CD5

3x  přemostění - příprava

opatření pro 3 mosty, piloty před a za mostem

ŘSD

Ne

 

CD6

Most 38 - 053

podepření ocelovými bárkami, samotná nosná konstrukce bude podpírána systémem příčných a podélných ocelových nosníků

ŘSD

Ne

 

CD8

Most 38 – 056 v obci Habry

podepření ocelovými bárkami, samotná nosná konstrukce bude podpírána systémem příčných a podélných ocelových nosníků

ŘSD

Ne

 

CD9

Most 38 - 058

trvale nasazená ŽB deska na ŽB pilotách umístěných mimo obrys vlastní mostní konstrukce

ŘSD

Ne

 

CD10

Dočasné odstranění silničního nadjezdu v Skuhrově

odstranění mostu, realizace nového mostu

Kraj Vysočina

Ne

 

CD11

Oprava silnice I/38

pasport vozovky, oprava povrchu frézováním v rozsahu cca 15%

ŘSD

Ne

 

E1

Most 150 - 025

nový most/a jeho provizorní podepření při přepravě

kraj Vysočina

Ne

 

E2

Most 38 - 062

podepření ocelovými bárkami, samotná nosná konstrukce bude podpírána systémem příčných a podélných ocelových nosníků

ŘSD

Ne

 

E5

Oprava silnice I/38

pasport vozovky, oprava povrchu frézováním v rozsahu cca 15%

ŘSD

Ne

 

E6

Úprava veřejného osvětlení

Přeložka

město Havlíčkův Brod

Ne

 

F1

Most 38 – 065a

realizace nového mostu

ŘSD

Ne

 

F2

Most 38 – 065c

trvale nasazená ŽB deska na ŽB pilotách umístěných mimo obrys vlastní mostní konstrukce

ŘSD

Ne

 

F5

Oprava silnice I/38

pasport vozovky, oprava povchu frézováním v rozsahu cca 15%

ŘSD

Ne

 

F6

Provizorní přemostění - příprava

opatření pro 1 most, piloty před a za mostem

ŘSD

Ne

 

G4 - Z2

Propojení silnice II/405 a silnice II/602 silnicí II. třídy;

Obchvat Jihlavy, jihozápadní část (úsek mezi II/405 a II/602)

kraj Vysočina

Částečně

 

G4 - Z3

II/602 Velký Beranov, obchvat, severozápadní část

Obchvat

kraj Vysočina

Částečně

 

G4_1

Most D1 148 – 1

Atypické opatření – 2x provizorium

ŘSD

Ne

 

G4_3

Most 602-040

podepření ocelovými bárkami, samotná nosná konstrukce bude podpírána systémem příčných a podélných ocelových nosníků

kraj Vysočina

Ne

 

G4_4

Oprava silnice II/602 a II/353

pasport vozovky, oprava povrchu frézováním v rozsahu cca 40%

kraj Vysočina

Ne

 

G4_5

Mosty 602-041 a 042

u mostu 602-041 zesílení středního pilíře a krajů mostu, dvě mostní provizoria, u mostu 602-041 podepření ocelovými bárkami, samotná nosná konstrukce bude podpírána systémem příčných a podélných ocelových nosníků

kraj Vysočina

Ne

 

G4_8

2x Provizorní přemostění - příprava

opatření pro 2 mosty, piloty před a za mostem

ŘSD

Ne

 

H2_1

Oprava silnice II/405

pasport vozovky, oprava povrchu frézováním v rozsahu cca 30%

kraj Vysočina

Ne

 

H2_5

Obchvat obce Brtnice

přeložka silnice II/405 v kategorii S 9,5, dl. přeložky 3,641 km

kraj Vysočina

Ne

 

H2_6

Obchvat obce Zašovice

přeložka silnice II/405 v kategorii S 9,5, dl. přeložky 2,535 km

kraj Vysočina

Ne

 

H2 - Z1

II/405 Okříšky, obchvat až po křižovatku se silnicí I/23

Obchvat

kraj Vysočina

Částečně

 

I - Z4

I/23 Třebíč, obchvat (vč. JV části)

Obchvat města Třebíč

ŘSD

Částečně

 

I1

Kabelovod CETIN v Třebíči

zřízení železobetonové desky

CETIN

Ne

 

I2

Oprava silnice II/351

pasport vozovky, oprava povrchu frézováním v rozsahu cca 40%

kraj Vysočina

Ne

 

I4

Oprava silnice II/152

pasport vozovky, oprava povrchu frézováním v rozsahu cca 40%

kraj Vysočina

Ne

 

I5

Obchvat obce Slavětice

přeložka silnice II/152 v kategorii S 9,5, dl. přeložky 2,801 km

kraj Vysočina

Ne

 

V1

Obříství - silniční most, ř.km 845,296

prohrábka dna

Povodí Labe

Ne

 

V2

Čelákovice - železniční most, ř.km 873,628

prohrábka dna

Povodí Labe

Ne

 

V3

Týnec nad Labem - překladiště, ř.km 933,700

prohrábka dna

Povodí Labe

Ne

 

V3.1

Týnec nad Labem - překladiště, ř.km 933,700

úprava plochy překladiště

České přístavy a.s./ Povodí Labe

Ne

 

VP1

Neratovice - železnice, ř.km 849,829

prohrábka dna

Povodí Labe

Ne

 

VP2

Nymburk - železnice, ř. km 895,385

prohrábka dna

Povodí Labe

Ne