Obchvat Třebíče je stále předmětem spousty diskuzí. Zvolená trasa určitě není ideální, ale je jedinou, kterou je stát ochoten podpořit a zaplatit.  Platí tu jednoduchá matematika. Nebude-li obchvat tak, jak je navržen, nebude žádný obchvat a když nebude obchvat, nebude pátý potažmo šestý blok Jaderné elektrárny Dukovany a tím pádem nebudou další navazující stavby, jako je například obchvat Brtnice.

Zvolená trasa obchvatu, tak jak ji navrhuje Ředitelství sil- nic a dálnic s ohledem na objem tranzitní dopravy apod. se ne- musí mnohým líbit, což je zcela v pořádku.

Ovšem odmítat nyní trasu obchvatu je hazardováním s osudy tisíců lidí. Ať se nám to líbí nebo ne, na Jaderné elektrárně Dukovany jsou závislé desetitisíce lidí, a to nejen v Třebíči a na okrese, ale také na Znojemsku, Moravskokrumlovsku atd.  Stát postaví nové bloky tam, kde to pro něj bude nejvýhodnější. A když se do Dukovan s nad- měrnými náklady nedostane, tak tady prostě stavět nebude.

Co nás pak čeká? Sociální kolaps a tvrdý pád na dno. A paradoxně se ani tak nedotkne zaměstnanců elektrárny, ale ostatních obyvatel regionu. Zaměstnanci jaderky se prostě zvednou a odejdou tam, kde nové bloky vyrostou.

Co se stane na Třebíčsku? Především město Třebíč čeká rychlý a významný úbytek obyvatel, prudký pokles cen ne- movitostí kvůli přesycenému trhu a celý region pak výrazný pokles kupní síly obyvatelstva, což bolestně pocítí všechny obory, nejvíce ale služby. Možná si teď někdo říká, že tady nabízím katastrofický scénář. Spíš ne. Jeto jen odraz reality, která by nastala po oznámení, že nové bloky se nebudou v Dukovanech stavět.

Samozřejmě, že není úplně fér, že stát staví Třebíč do role buď a nebo. Ovšem i on se musí chovat jako dobrý hospodář a nestavět stavby, které ekonomicky, ale přede- vším efektivností nevycházejí, což by podle dostupných dat velký obchvat byl.

Osobně jsem vždy byl zastáncem severní trasy obchvatu. Tím se ovšem nikdy nikdo moc nezabýval. Je to můj laický názor a severní obchvat je možná neproveditelný. Jedno je ovšem fakt. Na stole je varianta, ze které stát neuhne a ve hře jsou osudy lidí od Brtnice po Moravský Krumlov a do Velkého Meziříčí po Znojmo. Má někdo právo s nimi hazardovat? A vyváží je záchrana kusu Libušina údolí?

Zdroj: Petr Chňoupek, Horácké noviny