Předseda spolku Regio 2020 Aleš Kratina s poslankyní Monikou Obornou (ANO 2011) jednali s ministrem dopravy v demisi Danem Ťokem. Schůzka byla iniciována kvůli požadavku na vyřešení dopravní situace ve Vladislavi a v prostoru mezi Vladislaví a Třebíčí na silnici I/23 a konala se v úterý 17. dubna.

„Účastníci semináře a starostové okolních obcí požadují, aby úzký úsek silnice nad vlakovým nádražím byl vyjmut z ekonomického posuzování silničních staveb a urychleně rozšířen z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu,“ uvedl Aleš Kratina, jehož spolek uspořádal 29. března ve Vladislavi seminář pro starosty a odborníky právě k této problematice. Dále účastníci semináře požadují nové ekonomické posouzení projektu obchvatu Městyse Vladislav. Ministr dopravy v demisi slíbil, že tyto požadavky podpoří.

Řešili i třebíčský obchvat

V závěru jednání proběhla také diskuze o připravované stavbě obchvatu Třebíče v souvislosti s výstavbou 5. bloku elektrárny v Dukovanech. Ministr přislíbil součinnost k zajištění potřebné dokumentace na stavbu včetně vizualizací.