Jelikož se momentálně účastním železniční konference v Pardubicích, šel jsem se večer proběhnout a pořídil pár fotografií místních dopravních řešení.

Pardubice jsou průmyslové krajské město, ležící na soutoku Labe a Chrudimky. Prochází přes ně I. a III. tranzitní železniční koridor a silnice první třídy č. 2, 36 a 37. Když se v minulém století modernizovala železniční trať a budovaly průmyslové podniky, vyžádalo si to přeložky silnic v rámci města, včetně místních komunikací, v devadesátých letech začalo také budování obchvatu silnice č. 37 od Chrudimi na Hradec Králové v těsné blízkosti zastavěných částí města.

Přesto, že stavba vozovek, estakád a podchodů na několika místech necitlivě rozdělila stávající území, dnes si již nikdo nedokáže představit, že by bez nich toto krásné město dokázalo existovat. Tyto tepny je zkrátka výhodné vést blízko zdroji a cíli cest. Vedle nových komunikací najdete parky, cyklostezky, chodníky. Dopravní koridory jsou na většině míst oddělené buď protihlukovou zdí, nebo vzrostlou zelení. I v Třebíči bude muset být na novém obchvatu řada opatření.

Ohledně aktuální výstavby se v Pardubicích buduje MÚK křižovatka „Palackého“ silnic I/36 a I/37 a plánuje přimknutý SV obchvat silnice I/36, který však odvede většinu dopravy z přetíženého centra města.

Pardubice dokáží z dopravy výrazně těžit. Po železnici se běžně dojíždí denně za prací do Prahy. Silnice I/37 tvoří dálniční přivaděč k D11 a D35, popř. lze cestovat na opačnou stranu, do Železných hor. Město se rozvíjí a přišli sem zahraniční investoři (např. firmy Foxconn). Mě osobně se zde velmi líbí a odvážím si i inspiraci ohledně množství propojených cyklostezek.

Z konference samotné mám jednu příznivou zprávu. Námi sledovaná stavba elektrizace a zdvojkolejnění železniční tratě z Brna do Zastávky u Brna má pravomocné územní rozhodnutí a na začátku příštího roku se předpokládá zahájení veřejné zakázky na realizaci. Je tak reálné, že v roce 2020 se bude jezdit do Zastávky u Brna elektricky a pokračování stavby trolejového vedení až do Třebíče tak už nebude nic bránit.

Aleš Kratina

 Mapa Pardubic


Místní komunikace Štrossova