Jak prezentoval výběr trasy a potřebnost obchvatu starosta města? Jaké jsou souvislosti s výstavbou v Dukovanech podle zastupitelů? Jak popsal nebezpečí hustého provozu v centru města ředitel základní školy? Podívejte se na krátká videa:

Je jiná trasa obchvatu možná?

 

Martin Hlávka

Ředitel základní školy T. G. Masaryka připomněl zastupitelům, jak hustý a nebezpečný je provoz v centru města. Uvedl počet dětí, které při přechodu přes průtah centrem města srazilo auto. Zmínil také zvýšení obslužnosti Boroviny po výstavbě obchvatu i důležitost elektrárny pro Třebíč i okolí.


Pavel Janata

Starosta připomněl zastupitelům, jak a kdy probíhal výběr trasy obchvatu a jeho zakreslení do územního plánu města.


Pavel Janata

Starosta vysvětlil rozhodnutí státu – usnesení vlády – k výstavbě obchvatu v Třebíči, v souvislosti s přepravou nadrozměrných nákladů pro výstavbu pátého bloku elektrárny Dukovany.


Pavel Janata

Starosta: V tuto chvíli nelze začít vymýšlet novou trasu obchvatu!


Pavel Janata

Starosta: obchvat, který část vozidel odvede z centra města je to, co Třebíč potřebuje!


Petr Vašíček

Pokud nebudou postavené opatření pro přepravu nadrozměrných komponent, stát Dukovany nepostaví!


Josef Klíma

Zastupitel Josef Klíma na lednovém zastupitelstvu hovořil o časové nereálnosti výstavby jiné trasy obchvatu a také o ohrožení výstavby pátého bloku elektrárny v Dukovanech.


Pavel Pacal

Náměstek hejtmana prezentoval přílohu usnesení vlády ČR. Ta popisuje potřebná trvalá opatření na trasách pro přepravu nadrozměrných komponent při výstavbě elektrárny.


Pavel Pacal

Náměstek hejtmana: usnesení vlády říká, že peníze stát uvolní na stavby, které jsou zaneseny v územních plánech.